05 Tháng Tư 2018(Xem: 786)
DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG GIỜ MÃO NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM ĐINH DẬU.
18 Tháng Tư 2018(Xem: 758)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 143-145.
28 Tháng Tư 2018(Xem: 1102)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 146-148C.
28 Tháng Tư 2018(Xem: 1104)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 149-152.
23 Tháng Năm 2018(Xem: 2330)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 153-155.
28 Tháng Năm 2018(Xem: 711)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 157-159C.
19 Tháng Sáu 2018(Xem: 725)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 160-165.
27 Tháng Sáu 2018(Xem: 914)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 166-171.
27 Tháng Sáu 2018(Xem: 1377)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 172-176.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 1042)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 178-192.
03 Tháng Tám 2018(Xem: 837)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Đàn giờ Dậu tại Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội. Pháp Âm 193-196.
03 Tháng Tám 2018(Xem: 872)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Đàn giờ Dậu tại Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội. Pháp Âm 198-2001.
27 Tháng Tám 2018(Xem: 950)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 202-206.
01 Tháng Mười 2018(Xem: 764)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Mẹ Diêu Trì ban cho Giáo Hội Thiên Trường "Kinh Hội Yến Diêu Trì" để giáo hội tổ chức cúng lễ mỗi năm .
03 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1015)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường cúng ngày Vía Mẫu mỗi năm. Pháp Âm 210-216.
03 Tháng Mười Một 2018(Xem: 610)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 220-227.
03 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2577)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 228-237.
03 Tháng Mười Một 2018(Xem: 3462)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 238-247.
03 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2974)
Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước. Pháp Âm 248-249