DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM MẬU TUẤT

03 Tháng Mười Một 20181:34 SA(Xem: 3464)
DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM MẬU TUẤT

ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2018
Ngày 20 Tháng 9 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
 

 

 PHÁP ÂM #238
“Di cơ khai Xuân Thu cổ

Phận vai tuồng thiên ý định mở

Khai nhân tâm định hạn vô vi

Hơn mỗi việc rõ trung trinh lộ

Tạo xác thi thay thế tục y

Thống đạt pháp đồng xứ nam nhi

Già Lam lộ Cổ Ông trực chỉ

Giáng lâm phàm lịnh bổn Hoàng Nghi

Luật Càn Khôn vô hình y chỉ

Chí Tôn minh Tòa Lịnh oai nghi

Quân xuất xứ một âm cổ bản

Đặng tướng xe chốt pháo đầu đi

Hồi Chiến Quốc ai chi phong bảng

Lập bổn quy cao động mở mang

Sắp xây phương Huyền lịnh Thiên Hoàng

Khai mùi vị hồi kỳ chói rạng

Định chánh khai nhiệm kỳ cố gắng

Vạn linh phần thụ túc tri ân

Phật mở lực vô vi trần thế

Tụi đủ y tối đến tay chân

Thương nẻo đành tạm mượn tuồng hề

Khai lối thẳng giáp vòng bốn bể

Vạn cảnh trường tối đổ phúc Nghiêu

Hồi quốc thủy sang canh Mục Đế.”

 

 PHÁP ÂM #239

“Thanh bạch nhựt sen nồng thơm ngát

Tái Quốc dân dấu Lạc ngàn xưa

Nhịp đi lối cũ vựa cung thừa

Xử thế tình tang gió lùa ngỏ ngách

Vân du khắp nẻo lấp nắng sương

Lớp diện tuồng Huỳnh thương miền thế

Tái nạn tới đây di thể

Phật đạo Ta Bà Nam Đế cơ màn

Tòa Thánh Mẫu Tây ban hạ tất

Nghĩa rạng danh di bất mai sau

Tự an Huyền Lặc vận khương

Tiêu thân thới mạng nhứt đương phục kỳ

Kiếp tội căn cuộc hành hương lướt

Chịu bao điều cảnh giáp thao lược

Nổi buồn khai cay đắng sầu bi

Khốn khó giải tri ân mệnh cuộc

Thao thức căn phận cơ thiện ý

Phải chờ trống quang hướng ân tri

Sóng phong ba vui cảnh chỉ là

Y sắc lịnh trải ban Thiên Ý

Lần góc ngọc mở thức sâu qua

Khai tâm trí trong lành triết dạ

Bổn hữu vi xem rõ những gì

Giờ khoảnh khắc khói đàng lan tỏa

Chiêu phẩm cơ điện hội nhiệm kỳ

Ngẫm tận tường vạch đâu thối chí

Vượt nắng sương linh liễu cơ thiên

Rồi cũng trả cảnh đau thương hủy

Gió dập sóng biển trần hồ chuyển

Mặt trời mọc mấy phương suy diễn

Phận vô vi phân thể tạo ra

Thay Thất Cổ an ban pháp điển

Một ngày mai tuồng hay thuyền ra

Tuyệt vô vi kiếp này phong ba

Chờ xuất trận tư bề phẳng lặng

Chuyến Đông du thanh lịch cờ già

Hữu ảnh tâm xem rõ đạo tràng

Mở cửa đạo tấn tới trực quang

Tầm gốc độ vào vòng hạnh phúc

Gởi trọn lòng thấm đượm ẩn tàng.”

 

PHÁP ÂM #240

“Lời ca thi đêm nằm lặng giấc

Đêm giấc say định giác tri ân

Xây bổn tuồng hai chữ An Giang

Xuôi cảnh ngược thuyền nan thế sự

Chẳng mau lâu xoay chầu nhiều tử

Trông bốn góc đêm thâu hồi rụng

Rõ xem thân chiếu điển Oai Thần

Giúp chánh pháp tiến dần bức phá

Lộng đài liên phía cảnh xa xa

Giải trình thơ chương tòa thiên cảnh

Pháp bảo khai hạn sắp huyền năng

Đợi vô vi gìn căn bổn thể

Sóng Ta Bà biển rộng dựa kề

Ánh ban mai diệu thể đáo khai

Luồng nhiệt thể đêm này khí khái

Thể vô hình khuyến giải định tuyền

Bao phen gót tàng ẩn Canh niên

Chờ thạnh thời xuất điền Giang xuất

Ý lịnh Thiên cổ truyền thâu dứt

Lượt hải hà năng bực siêu nhiên

Xuân Thu Đông ra khơi bản diễn.”

 

PHÁP ÂM #241

“Nhơn lòng thực diện Đông hàn

Dị Lão vạn ngự phùng Xuân hữu thời

Thuyết cơ nguyên uyển tàn hơi

Âm Dương lý lập thế đời đạo an

Trên cao gương sáng rõ ràng

Đài Minh Nguyệt cảnh lộ thăng hóa trường

Thiên sanh tựu kháng chủ phương

Như kim nhơn phó tựu khương Xuân phùng

Nhương lai phú quới nhơn trung

Đức môn chi sự cảnh phùng nhơn duyên

Trực hải tiêu tức song điền

Đa chi thế sự nhơn quyền kế vai

Tùng sanh Giáp phỉ chí tài

Vũ nguyên Mộc hữu chi giai

Đắc thời lai vĩ huê khai nhứt tiền

Thu đến hoa đăng thanh chuyên

Lâm truyền tái khởi Vô Huyền Lạc Thiên.”

 

Huyền lâm tiên cảnh một bầu không

Tựa nguyệt tròn về cảnh Lai Bồng

Ngoạn nhô tạo hóa dành một cảnh

Một bầu hư không mây xanh trong.

Thú dư phang cảnh canh khuya lạnh

Giải quả qua sâu ngàn dậm thành

Chốn thời cao thẩm Thiên Đường sáng

Ẩn phàm huyền diệu nguyệt hoàng thành.

Huyền cơ rẽ chữ Phương Nam ánh

Chưa định chưa phân trở cơ đàng

Ráng nhìn gốc cội chừng năm hỉ

Máy tạo đổi xoay chẳng đặng lành.

Ngũ Hành năm vị suy xét kỷ

Cả tiếng gọi vang Phật A Di

Sáu trăng chớp nhoáng chi thời tạo

Trông thấy bốn bề xác phơi chi.”

 

PHÁP ÂM #242

“Đức Thiên Hoàng hạ đề khán cao

Tân cải cách giáo truyền Thiên Đạo

Thạnh hòa bình Phật đạo nghìn thu

An Lạc hóa cảnh trần Di bảo

Thời giả Chúa Đế, thằng phu

Đất Hồ rũ rã danh ai tử

Một góc trời thời giả chúa tôi

Nguồn cơn ấy xanh xao phương xử.”

 

“Thiên Đường sáng làm nền hệ bởi

Nắm một thâu nẻo chẳng đi đôi

Nay thấm thoát đất trời lắm đoạn

Cảnh đấy người đây biết đất trời

Đói đau than khóc lần phải ráng

Sái tiết mùa đói khát cơ hàn

Âm binh thảy rần rần rộ rộ

Mới đến trần nên tạm lệ chan

Ra tay độ cho thế chi mô

Chi tôm cá cầu bần lao khổ

Nhắn ít lời ai muốn thời nghe

Đây phân cạn xin đừng quên đó.”

 

“Xem gốc cội sửa thân tốt dễ

Quên tổ tông rất khổ thảm thê

Tài sắc lụy thân mình tận tuyệt

Ai tỉnh thức mau quay kẻo trể

Nhìn đời thương giải thoát nay mai

Chiều sắp lụn nói ra nghe phải

Lắm chuyện sầu khắp cả Đông Tây

Chan giọt lụy cất chôn để lại.”

 

“Tôi trung Chúa rừng xa có hay

Quan Công ra một trận kỳ tài

Ngày mai không biết thưa với thớt

Nước mắt rưng tròng từng nạn tai

Thuyền còn đậu sao vui đùa cợt

Quan Đế Quân đao trảm bất chợt

Chúa của mình dĩ định lo âu

Ngài tái thế khải hoàn ca hót.”

 

 PHÁP ÂM #243

“Đoạn dinh quanh cảnh dạ thảm thương

Chất sự tu qui nhân hạnh tại

Tiên cơ ngôn tự đoạn xuất trường

Lộ lộ lâm nguyệt xứ quân Tây

Phi phi tim thật vui vẻ hưởng

Bất bất như y nhứt nhứt khai

Âm địa địa hảo toan thạnh vượng

Quy quy tát tát luân chuyển tái

Danh phú tử tông sáng soi hướng

Hữu phận nghê sơn trải hồi khai

Tợ long Nam Bắc bửu huỳnh khương

Tầm chi tảo sự ngày đêm thấy

Thu Đông lạc tự đi chiều hướng.”


“Hạ mục giai kỳ thấy chẳng sai

Vô cảnh đa niên khai đường hướng

Cao khởi Thiên Minh ý Phương Tây

Thiên Thượng hào bổn dựng buồm trượng

Cao Cao hữu chủ Khung Huyền thoái

Ngoạt ngoạt bóng hoa phá bức tường

Không không quới cát đợi ngày mai

 Xuân phong thị Bửu Thiên Thiên Thượng

Vưng Hậu chi đang khứ hậu lai

Loan phùng môn hộ hồi minh thượng

Lân hồng hạ Bắc Ngọc Minh Đài.”


KỆ:

“Minh Hoàng công lập

Dư cách nhạn thơ

Xa bờ một lổ

Xưa tổ phụ sanh

Cơ thành đức diệu

Mầu diệu thâm sâu

Mong cầu nền đạo

Di hảo báo đền

Nhanh nhẹn xây cơ

Đàn cơ trùng mật

Tiên Phật thượng khai

Khoan thai khôi ngộ

Sánh cổ tầm gương

Ngũ thường bách bách

Hoàng cách gom thâu

Ân sâu cổ dĩ

Duyên thị xuyên tâm

Phá lâm cột trủy"

"Thất đử gia. Câu thẳng bốn chữ"


"Niên thu đạo pháp

Huệ pháp điển thanh

Đáp thành thượng mút

Oai lực Phương Tây

Son đài kỳ hiệp

Phong tiệp bản thi

Vô vi chi đáo

Hoàng bảo triều an

Cơ mang cơ điển

Lịnh chiến vô hình

Khai binh nguồn sáng

Lòng hãn diên thân

Bậc quân bổn kiếp

Chốt nhiếp căn lai

Xác hài giải cuộc

Kích thước ngoài trong

Hư không thông điệp

Phật Tiên liên đài

Hồi lai chánh bổn

Cửa Khổng thượng Hà

Cao xa giai bất

Chánh cập trung chi

Triều nghi xử hữu

Trung tử cảnh lư

Ứng Như Lai hậu.”

 

PHÁP ÂM #244

“Đời dữ Đạo một câu pháp kệ

Lời thơ trần len lỏi chốn mê

Đạo từ bi bờ giác quay về

Trần không bợn tu học bồ đề

Qua ba đường sáu nẻo đi qua

Ai đến được cung tòa Thiên Hóa

Ngôi Pháp nghe Phước Trí vô biên.

Lời Phật dạy, pháp thân đáp Hà:

Yết ri rá ma ha đát ta

Đát ra nành yết đa cu ra

Tất nễ ra rì đa á dá

Băng tát yết rị đa xà bà

Tát bà tì tát bà ca na

Tát từ tát ghi bát tát ra

Bà ha sắc đế kê đệ thính

Từng đà ra ca đát tát cớ đa.

Phong vô sắc thức vô nhãn

Vô vô minh đẳng đẳng chú năng

Vô thượng chú pháp vô nhãn giới

Ta ra mật đa bá ức hóa thân

Vô căn Phật tân tiếng vô hữu

Tịnh tiệt vô như thân bổn sư

Không vô sắc bất sinh bất diệt

Vô diệt phùng chí vô lão dư

Sắc bất dị không không bất dị sắc

Vô thượng vô tập Tây Phương chư Phật

Vô tận chí bực xem nghe tận thấy

Thân an cảnh đài trước Phật đồng thành

Thanh tịnh trong cảnh Tây Phương Cực Lạc

Tương lai Âu Lạc tụ hội hư không

Chính giữa hư không mọi loài hạnh phúc

Nhu hòa trung trực an định con đường

Đem lại tình thương sống chơn hạnh phúc

Vô thượng tùy túc châu báu pháp đưa

Y khéo tam thừa thệ hiển Thiên Giới

Đoạn diệt sanh khởi từ mẫn lắng nghe

Hoa mầu bồ đề an lành tất cả

Ngọc Hoàng ân xá rửa sạch lòng trần

Đi đêm đã gần đời đề tỉnh thức

Thiên Minh cao bậc thế giới chúng sanh

Mong muốn lời lành khôn ngoan trong suốt

Đoạn tận thao lược tại phàm đời này

Trên cõi đất này đưa pháp thuyết giảng

Vị thể thánh quang thật sự Thánh Đế

Thể nhập diệu đề tục không bất tử

Thiên Giới bi từ hóa độ chúng sanh

Giữ đạo làm lành Phật từ gia hộ

Hạnh phúc giác ngộ tâm đắc thọ trì

Một lần gìn y hướng về Phật pháp

Lòng từ hòa hợp tu tập hằng ngày

Lời châu thức này tinh hoa hột Pháp

Giai dĩ,

Khả khả lượng phong tuyệt phi thanh

Nan sự phước huệ chiếu phẩm hành

Kim diệu qui hồi hoàng hồng giải

Nguyệt tam thế thế dĩ thử thành.”

 

 PHÁP ÂM #245

“Đàng thơ cửa ngỏ người hữu phúc

Nhập pháp hồi lai độ kỳ khai

Chiêu phẩm nan qui sơn đài lạnh

Chuông ngân vang tỏa Xuân Thu mật.

Chín phẩm liên hoa mở cuộc trường

Ngắm xem xuất kỷ khai môn tự

Khoảnh khắc khó tường thượng hà phi

Chắc tầm mở cửa trong giờ Tý

Bốn vách sơn kiên ngoài trong dựng

Ào ạt linh quang mới ra tuồng

Nắng hè bóng lẻ phong lôi hóa

Chấp chỉ liên khai khởi tạo thành

Thiên trổ ngát mùi vô vi kệ

Đạo đức xây môn thuyết đêm nay

Bản lộ tái hồi diệu đề giải

Sắc khai hòa nhịp tạng nền cảnh

Sắc Thiên sắc lịnh liệu đáp đền

Tứ lịnh cơ mầu nhân minh tục

Điển lai vô biệt giải ma ha

Thơ ca năng điển đồng cam diễn

Đấng vô hình triển cảnh về đêm

Ngâm thơ diễn tợ trăng non Thứu

Áo mảo hài oai độ Ta Bà

Cơ bản diễn trăng Ông lai yến.

 

Vưng Thánh Chủ Lão bỉ tự gia

Âm dương hỏa bước động chẳng an

An tự vị Sửu âm dương nghịch

Càn Khôn thiên bát tử chung phân

Lai lai như khứ nhơn nhơn hảo

Sanh giả tử giả hạ vô cao

Hồng kiều vạn trượng thiên trì pháp

Nguyệt di vân ngã an thân báo

Năng năng nhứt hạ đôi ba mặt

Nội bảo tứ hạ vô vi ngọc

Hiềm đủ vận liền điều môn tất

Thế giới Càn Khôn xử giới phân

Trăng soi điểm nguyệt một cảnh riêng

Tầm đờn du ngoạn phỉ chí hiền

Cuồng ca sử Lão khoan nhặt sẵn

Thanh bạch hư không hữu phước duyên

Một bầu tiên cảnh trời hữu giới

Mạch lượng đến nay khẻ ti vi

Ngoẹo đàn nói diệu làm sao đặng

Dụng pháp thi thơ giải nhiệm kỳ

Pháp cao thượng diệu nơi tăng chúng

Bực chí hư không xuôi cảnh chung

Nhập thể mật thiết bay trầm bổng

Chơn điển bốn phương Thiên Cửu Cung.”

 

 PHÁP ÂM #246

KỆ:
“Ngã hữu thế kiến ngã

Hư không khả lạc an

Vô lượng Hoàng Đâu Suất

Tuyệt tuyệt Phật lai hiện

Vô Thượng Thiên giai biến

Quang xuất điển không giới

Vô thượng đối, hồi Quốc

Khai vạch thước tôi trung

Nghĩa Huyền Cung khai lịnh

Bao phen định thiên thư

Trăm câu dù một pháp

Tu cầu pháp vị an

Nếp sống toàn tịch thanh

Hạ sanh phàm thế giới

Ở tại đời tương lai

Hột giống này chăn trưởng

Khai đường hướng phân thể

Lai bởi lẽ cơ trời

Vận qui hồi kim Quốc

Thời thế bước nêu cao

Qua bến nào Thiên Lý

Cao danh ý cương thẳng

Chuyển xoay thân minh cơ

Nói pháp thơ nhịp điệu

Sự kham hiểu tút còi

Réo từng hồi hồi tiếp

Một kỳ chuyển tâm linh

Xây khuôn hình kết nối

Chờ vận tới xem coi

Tiếng húyt còi vang vọng

Gió bão giông ập vào

Gây ra bao lầm lỗi

Khinh lời Trời hại mình

Hiểu tâm linh dễ đâu

Ngưỡng mong cầu sáng suốt

Từng di bước xác thân

Chốn hồng trần đoạn cảnh.”

 

 PHÁP ÂM #247

“Đời dữ Đạo pháp thân khinh tịnh

Lòng từ bi phủ kín nhân gian

Chung hòa đạo hạnh chỉnh trang

Cầu đạo chánh pháp vạn bang hết sầu.

Lô kìm đản đa mạc bể ra

Liểm liểm đa hắc tất đa ha

Đà ra ha lão đà đa xá

Đáp lệ dược ca tỳ xa đa

Không không ảnh hiện tỏa không ảnh

Cao cao thinh thiên trụ Hoàng Ân

Tuế tuế nguyệt Thượng Thiên di hải

Hữu vô không bách hảo phong vân

Ngỏa ngỏa thuật đế bất đạt dã

Tam mạn đà da tất đế ha

Na giá lệ ha dà đế đạt

Đế đế tỳ yết trụ đà.”

 

“Chí nhân chí nghĩa ngọc cao danh

Ngoạn ngoạn Xuân Thu kỳ đạt quốc

Thủy thiết tiền đường háo dung niên

Theo bối cảnh Tòa Chương thay đổi

Bảo mật cơ bốn phía xoay vần

Lực Oai Thiên cờ lịnh nơi nơi

Huyền năng trổi tái Hà xứ rạng

Chuyển tháng qua giục thúc phiên hồi

Chu ngoạn mục an khai kỳ bản

Đường nguyên bang rực sáng reo cười

Khoe sắc điểm bình minh rạng sáng

Chuyển chu kỳ giải cảnh nan hồi

Khôi phục lối Đông du phi đặng

Cao minh tự chi đà minh tự

Phúc đoàn ca dự thí công hoa

Toan độ chúng kỳ ba vạn hải

Phúc đài thiên chí nhẫn chí nhân.”

 

“Lui thăng điển bùn Tây hảo dược

 Lý kỳ tài sáng tỏ Đông lai

Di hữu di nhân tề đáo hạn

Khúc cầm ca trọn kiếp ngàn vàng.”

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Tư 2018(Xem: 786)
DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG GIỜ MÃO NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM ĐINH DẬU.
18 Tháng Tư 2018(Xem: 758)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 143-145.
28 Tháng Tư 2018(Xem: 1102)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 146-148C.
28 Tháng Tư 2018(Xem: 1104)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 149-152.
23 Tháng Năm 2018(Xem: 2330)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 153-155.
28 Tháng Năm 2018(Xem: 711)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 157-159C.
19 Tháng Sáu 2018(Xem: 725)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 160-165.
27 Tháng Sáu 2018(Xem: 914)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 166-171.
27 Tháng Sáu 2018(Xem: 1377)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 172-176.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 1042)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 178-192.
03 Tháng Tám 2018(Xem: 837)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Đàn giờ Dậu tại Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội. Pháp Âm 193-196.
03 Tháng Tám 2018(Xem: 872)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Đàn giờ Dậu tại Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội. Pháp Âm 198-2001.
27 Tháng Tám 2018(Xem: 950)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 202-206.
01 Tháng Mười 2018(Xem: 764)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Mẹ Diêu Trì ban cho Giáo Hội Thiên Trường "Kinh Hội Yến Diêu Trì" để giáo hội tổ chức cúng lễ mỗi năm .
03 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1015)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường cúng ngày Vía Mẫu mỗi năm. Pháp Âm 210-216.
03 Tháng Mười Một 2018(Xem: 610)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 220-227.
03 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2579)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 228-237.
03 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2980)
Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước. Pháp Âm 248-249